27 Październik, imieniny obchodzi: Iwony, Sabiny, Wincentego

-Ceny paliw :

E95 4.15 zl E98 0 zl
LPG 1.89 zl ON 4.15 zl

-Oferta specialna :

fuchs sciągnij kratkę

- RODO

Klauzula informacyjna

 

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

 

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie . Dlatego też poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. MOSUR s.c. M. Moląg, Ł. Moląg, P. Moląg z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 30, 32-064 Rudawa, NIP: 513-015-98-65, REGON: 120671135. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez: e-mail: biuro@mosur.pl, telefon: + 48 12 283 80 33; lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres.

 

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją bezpłatnej usługi wysyłania newslettera zawierającego informacje marketingowe administratora danych, w celu powiadamiania o zbliżającym się przeglądzie rejestracyjnym pojazdu, celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, np. do zakończenia świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi newslettera, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np: operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

 

Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych;

- sprostowania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Jako Administrator, dołożyliśmy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.